Breaking News

พัทลุง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย เร่งดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกายให้ครบทุกจังหวัด

พัทลุง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย เร่งดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกายให้ครบทุกจังหวัด

 

วันนี้ ( 22 ก.พ. 63 ) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จ.พัทลุง ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 671 คน โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.นาที รัชกิจประการ สส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ นายภูมิศิษฎ์ คงมี สส.จังหวัดพัทลุง พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรกรมพละศึกษา และ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จ.พัทลุง ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา จัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ใน จ.พัทลุง จำนวน 671 คน ระหว่างวันที่ 14–19 มกราคม ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา เร่งดำเนินจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ทั่วประเทศ ทั้ง 75,032 หมู่บ้าน เพื่อให้อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ได้ขับเคลื่อนการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนตามหมู่บ้าน ตำบล ได้ออกกำลังอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดจำนวนผู้ป่วย ที่จะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยปีนี้ นำร่องที่จังหวัดพัทลุง และหลังจากนี้ จะดำเนินการจัดอบรมที่จังหวัดระนอง และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

…………………………………………………………….