Breaking News

รถอัจฉริยะ ตม.เพชรบูรณ์ รวบต่างด้าวแย่งงานคนไทยและอีกหลายข้อหา รวม 6 คดีในวันเดียว

รถอัจฉริยะ ตม.เพชรบูรณ์ รวบต่างด้าวแย่งงานคนไทยและอีกหลายข้อหา รวม 6 คดีในวันเดียว ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5(2)

 

วันที่ 18 ก.พ.63 พ.ต.ต.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.เพชรบูรณ์ ให้นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ(BMW) ออกตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้งานเครื่อง Tablet, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำรถยนต์ ออกตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ


เวลาประมาณ 13.30 น. – 16.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.เพชรบูรณ์ ได้นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะออกปฏิบัติการตรวจสอบแบบปูพรมในพื้น ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จากการตรวจสอบ พบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง ประกอบอาชีพต้องห้ามสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นการแย่งงานคนไทยทำจำนวน 2 ราย

จากการตรวจสอบขยายผลโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์ฯ ตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล, รายละเอียดการเดินทางเข้า-ออก, รายชื่อบุคคลต้องห้าม, หมายจับ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถจับกุมตัวคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอยู่ในราชราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(109 วัน) เพิ่มเติมอีก 1 ราย และจับกุมบุคคลสัญชาติไทยในข้อหา เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถานรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมงอีก 3 คดี รวมจับกุมทั้งสิ้น 6 คดีในวันเดียวกัน


ทั้งนี้ พ.ต.ต.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโนบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.) ที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่กระทำความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการสนธิกำลังประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

ตรวจสอบโรงแรม รีสอร์ท แหล่งที่พักที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในทุกรูปแบบ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน เจ้าบ้าน เจ้าของ ผู้ครอบครองเคหะสถาน รวมถึงผู้จัดการโรงแรมให้ปฏิบัติตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด หากพบพฤติการณ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข Call Center ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป