Breaking News

ฉะเชิงเทรา-จัดระเบียบสายไฟฟ้าโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-จัดระเบียบสายไฟฟ้าโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ

 

วันนี้ (19 ก.พ.63 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายไฟฟ้าโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าเส้นทางถนน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายทศพร ธนะโสภณ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสายสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมปล่อยขบวนรถชุดปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสาร

เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายสื่อสาร บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนถึงอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม รื้อถอนสายสื่อสารเก่าไม่ได้ใช้งานและจัดเก็บรวบมัดให้สวยงามให้ได้ตามมาตรฐานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนรวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEAอีกด้วย