Breaking News

แม่ฮ่องสอน-คิงส์วิช เพิ่มศักยภาพ เสริมทักษะพนักงาน ด้านการดับเพลิง ปฐมพยาบาล อพยกกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน-คิงส์วิช เพิ่มศักยภาพ เสริมทักษะพนักงาน ด้านการดับเพลิง ปฐมพยาบาล อพยกกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

 

 

ณ บริษัทคิงส์วิช จำกัด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพัลลภ สัมฤทธิ์สกุล เจ้าพนักงานป้องกันแบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย พร้อม เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จัดฃุดเข้า การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึก ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 บริษัทคิงส์วิช ซึ่งเป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้นปีละ 1 ครั้ง

โดยมี พนักงานเข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการทบทวนทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยใช้สถานที่อบรมคือบริเวณที่ตั้งบริษัทคิงส์วิช จำกัด พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การอพยพเคลื่อนย้ายการช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรายงานแจ้งเหตุ การระงับเหตุ การขอรับการช่วยเหลือ เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องกรณี เกิดหตุ อัคคีภัยในสถานประกอบการ


ถาวร / สุกัลยา บัวงาม รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401