Breaking News

สุโขทัย พระนักบุญมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผุ้สูงอายุและผู้พิการ

สุโขทัย พระนักบุญมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผุ้สูงอายุและผู้พิการ

 


***เมื่อเวลา10.00น.วันที่18ก.พ. พระครูพิศาลสิริวัฒน์(หลวงน้าเสน่ห์)เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ผู้ก่อตั้งโครงการพระเยี่ยมโยม พร้อมสมาชิกกองทุนออมบุญวันละบาท วัดสวรรคาราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่ได้จากออกรับบิณฑบาตรที่โรงพยาบาลสวรรคโลก เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

****พระครูพิศาลสิริวัฒน์(หลวงน้าเสน่ห์) กล่าวว่าสำหรับโครงการพระเยี่ยมโยม ทางอาตมาได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลสวรรคโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ที่มีเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยจะมีการออกรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเดือนละ1ครั้ง หลังจากนั้นก็จะนำสิ่งของและปัจจัยไปมอบให้การผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือตามชุมชนต่าง