Breaking News

สระแก้ว#แถลงข่าวพลังศรัทธาหลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร รุ่น อายุวัฒนะมงคล 109ปีวิริยะอมรพันธ์ พิธีพุทธาภิเษก เพื่อหาทุนชื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้ 11 โรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว

*****โครงการจัดหาทุนทรัพย์ชื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนมอบให้ 11 โรงพยาบาล 9 อำเภอในพื้นที่สระแก้ว เนื่องด้วยนายสายัณห์ วิริยะอมรพันธุ์ ได้กำหนดจัดงานหาทุนทรัพย์เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในครั้งนี้

 


*****เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ ณ ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว จัดโครงการวมกันเพื่อการกุศลและสาธารณะ ประโยชน์ส่วนรวมของชาวจังหวัดสระแก้ว โดยมีหลวงปูบุคดา ปญญาธโร เจ้าอาวาส วัดป่าใต้พัฒนารามนายสายัณห์ วิริยะอมรพันธุ์ ประธานฝ่ายจัดงานหาทุนทรัพย์,นายนพจอม งามมีศรี อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.สระแก้ว นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ คณะกรรมการวัดป่าใต้พัฒนาราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการจัดสร้างเหรียญหลวงปูบุคดา ปญญาธโร เจ้าอาวาส วัดป่าใต้พัฒนาราม ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซื่อรุ่น อายุวัฒนะมงคล 109 ปีวิริยะอมรพันธ์ในครั้งนี้


*****นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่มีผู้ศรัทธาเพื่อนำรายได้จัดหาชื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมอบให้ 11 โรงพยาบาล 9 อำเภอในจังหวัด สระแก้ว เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยไห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้อุปกรณ์ที่รัฐจัดมาให้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาของผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลจึงมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างมากแต่ขาดทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ จึงมีการจัดโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชนในจังหวัดสระแก้ว จัดหาทุนทรัพย์เพื่อ มอบให้ 11 โรงพยาบาล 9 อำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว โดยจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกมอบให้แก่ ท่านที่มาร่วมทำบุญและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการจัดสร้างวัตถุมงคล กำหนดให้ออก ณ วัตป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หลวงปูบุดดา ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม ได้อนุญาตให้จัดสร้างเพื่อการกุศลละสาธารณะประโยชน์ใน ครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ ในนามรุ่น “อายุวัฒนะมงคล 109 ปี ทั้งนี้ ได้จัดพิธีพลีมวลสารไปแล้วและได้ปั๊มนำฤกษ์ พระผงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู ต้านหลังเป็นท้าวมหาพรหมสี่หน้าแปดกรและได้ความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงปูปุดคา ปัญญาธโร ปั๊มเป็นฤกษ์งามยามดี ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563 ทางโครงการได้กราบอาราธนา เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคล มุนี เป็นประธานจุดเทียนชัย และเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.09 น. ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


…..นายสายัณห์ วิริยะอมรพันธุ์ ประธานฝ่ายจัดงานหาทุนทรัพย์ กล่าวว่า วัตถุมงคลจัดสร้าง 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบเหรียญด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่บุคดา ปัญญาโร ดันหลังเป็นรูปท้าวมหาพรหมสีหน้าแปดกร 2 พระผงสี่เหรียม ด้นหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่บุดดา ปัญญาโร นั่งซุ้ม ด้านหลังเป็นท้วมหาพรหมสี่หน้าแปดกร วัตถุมงคลทั้ง 2 รูปแบบนี้จะเปิดให้บูชา และสั่งจอง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย ไปมอบให้ 11 โรงพยาบาล เบื้องต้นมอบพระให้แต่ละโรงพยาบาลมูลค่า 150,000 บาท .โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชสระแก้ว 2 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 3 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 4.โรงพยาบาลคลองหาด 5.โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 6.โรงพยาบาลอรัญประเทศ 7.โรงพยาบาลวัฒนานคร 8.โรงพยาบาลตาพระยา 9.โรงพยาบาลโคกสูง 10.โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 11.โรงพยาบาลจิตเวช อีกส่วนหนึ่งถ้ามีรายได้รวมกันแล้วเป็นยอดเงินเท่าไรเอาแบ่งให้เท่าๆกัน จึงเรียนมาเพื่อให้พี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดสระแก้ว และผู้มีจิตศรัทธาทราบ


*****นายนพจอม งามมีศรี อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.สระแก้ว กล่าวว่า พลังศรัทธาของชาวจังหวัดสระแก้วและจังหวัดข้างเคียงต่อ หลวงปู่บุคดา ปัญญาธโร รุ่น อายุวัฒนะมงคล 109 ปี วิริยะอมรพันธ์ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เพื่อหาทุนชื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้ 11 โรงพยาบาลในสระแก้ว มีพระเกจิคณาจารย์อายุ 109 ปี ปฏิบัติตนเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชาวจังหวัดสระแก้ว ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม เป็นสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างเต็มที่ หลวงปู่บุดดา ให้จัดสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการร่วม แรงร่วมใจกันทำบุญสร้าง ได้จัดทำการกุศลในครั้งนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เหลือมอบให้โรงพยาบาลตามเจตนารมของผู้มีศรัทธาของผู้สร้างส่วนเงินที่เหลือชื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลทั้ง 11 โรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว ผู้มีศรัทธาจะสั่งจองได้โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง


*****นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับการประกอบพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้ นอกจากหลวงปู่บุดดาจะเป็นพระปฏิบัติที่น่าศรัทธาเลื่อมใสแล้ว ยังเป็นพระที่เรียบง่าย ใจดี ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน ต้อนรับทุกคนด้วยความเสมอภาค พูดคุยอย่างเป็นกันเอง เป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง โด่งดังในปัจจุบัน หลวงปู่บุดดามีอายุ109 ปี ซึ่งมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์ดี จิตแจ่มใส นับเป็นพระเกจิอาวุโสที่มีความเมตตาธรรมสูง ใบหน้าของท่านมีรอยยิ้มอยู่เสมอ ท่านวางตนแบบเรียบง่าย ชอบชีวิตสันโดษ ไม่นิยมสะสมข้าวของปัจจัยไทยทาน ครองอัธยาศัยมั่นคงอยู่ในธรรมวินัย ลงทำวัตรเจริญพระพุทธมนต์ทั้งเวลาเช้าและเย็นอย่างเคร่งครัด กับชาวบ้านในท้องถิ่นและใกล้เคียง ที่มีศรัทธาเดินทางเข้ามากราบไหว้ ขอพรต่อท่านทุกวันไม่ขาดสาย ให้เจิมขวัญลงหน้าผาก ลงกระหม่อม เพื่อความเป็นสิริมงคล ถึงแม้ท่านจะชราภาพ แต่ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์มิได้ขาด สืบเนื่องตนได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระผงรูปเหมือนหลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร เพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง 11 โรงยาบาลใน จ.สระแก้วที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก เป็นสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนและนักเรียนได้ใช้ ประโยชน์ได้เต็มที่ตามหลวงปู่บุดดา ที่มีความเมตตาให้จัดสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการร่วม แรงร่วมใจกันทำบุญสร้างวัตถุประสงฆ์ของหลวงปูบุคดา ปญญาธโร ต่อไป ทางสาธารณสุขที่เป็นฝ่ายรับก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มองเห็นความเจ็บป่วยของประชาชนมาก่อนอื่นใด

 

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ สระแก้ว รายงาน#