Breaking News

กองทัพเรือเดินหน้าสร้างคุณภาพผู้บำบัดรักษายาเสพติด รร.วิวัฒนพลเมือง ทร.

กองทัพเรือเดินหน้าสร้างคุณภาพผู้บำบัดรักษายาเสพติด รร.วิวัฒนพลเมือง ทร.

 


พล.ร.ท.ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบหมายให้ น.อ.พลวัต ดารานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ รร.วิวัฒนพลเมือง ทร. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 3 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 ที่ผ่านมา


น.อ.พลวัต ดารานนท์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ การบำบัดรักษายาเสพติด ของ รร.วิวัฒนพลเมือง ทร. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับบำบัด ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ ที่คณะอนุ
กรรมการฯ จะเดินทางมาตรวจประเมินระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ.63 นี้


นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645,0863684323