Breaking News

ฉะเชิงเทรา-20 คู่สมรส รับใบพรจาก ประมุขแห่งคริตส์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก

อบอวลไปด้วยอุ่นไอรัก! 20 คู่สมรส ผู้โชคดีรับใบพรจาก ประมุขแห่งคริตส์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในโอกาสฉลองครอบครัว ชุมชนวัดเซนต์ปอล จ.ฉะเชิงเทรา

 


วันที่ 16 ก.พ.63 พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกองค์ที่ 4 แห่งเขตมิสซังจันทบุรี ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครอบครัวชุมชนวัดเซนต์ปอล และมอบใบพรสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส โดยมีพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต มุขนายกกิตติคุณแห่งเขตมิสซังจันทบุรี พร้อมด้วย บาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกุล ร่วมประกอบพิธี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่คู่สมรสพร้อมครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมอย่างคึกครื้น ณ โบสถ์เซนต์ปอล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


สำหรับ พิธีบูชาในครั้งนี้ ทางโบสถ์เซนต์ปอล ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ โอกาสฉลองปีแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โดยให้คู่สมรสที่แต่งงานอยู่ร่วมชีวิตด้วยกัน 20 ปีขึ้นไป ขอใบพรจากสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส (พระสันตปาปาองค์ที่ 266) ประมุขแห่งคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งมีคู่สมรสที่ได้รับใบพรครั้งนี้ จำนวน 20 คู่ โดยก่อนรับใบพรคู่สมรสจะได้ร่วมกันรื้อฟื้นศีลกล่าว หรือ ศีลสมรส เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกัน เครื่องหมายสำคัญ คือคำกล่าวของคู่บ่าวสาว ต่อหน้าพระสงฆ์ผู้แทนของพระศาสนจักร

รวมทั้งบรรดาสักขีพยานว่าเขาทั้งสองรัก และซื่อสัตย์ต่อกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ซึ่งผลของศีลสมรส ทำให้คู่บ่าวสาว เป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องต่อหน้าพระ และต่อพระศาสนจักร อยู่ในชีวิตพระหรรษทาน และเป็นครอบครัวคริสตชนใหม่ ที่พร้อมจะให้กำเนิดบุตร อบรมเลี้ยงดูในชีวิตคริสตชน เป็นพยานประกาศความรักของพระ ในความสมบูรณ์ครบครันของชีวิตครอบครัวของเขา เพื่อช่วยกันและกันในความบกพร่อง หรือที่ขาดไปให้แก่กันและกัน ทั้งนี้คู่บ่าวสาวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระศาสนจักร เพื่อความดี และความรอดของวิญญาณ ตามความเชื่อของคริสตชนนั่นเอง.