Breaking News

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ล้านบาท แก่ครอบครัวของ ร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ล้านบาท แก่ครอบครัวของ ร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

 

ที่วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรจำนวน 1 ไตร และกัปปิยภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์คนร้ายประทุษร้ายประชาชนที่ จ.นครราชสีมา ให้แก่ครอบครัวของ ร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีภรรยาบุตรและธิดาเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแก่ผู้ประสบเหตุเทอมินอล 21 จากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ จำนวน 1 ล้านบาท โดยมีภรรยาบุตรและธิดาเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ด้วยเนื่องจากร้อยเอกศิริวิวัฒน์ รับราชการสังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4914 จ.นราธิวาส

สำหรับศพของร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น…/////

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส