Breaking News

แม่ฮ่องสอน”ยูนิทรัย” จัดยิ่งใหญ่ เปิดเวทีรับสมัครสาวงามเมืองสามหมอก จัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020”

แม่ฮ่องสอน”ยูนิทรัย” จัดยิ่งใหญ่ เปิดเวทีรับสมัครสาวงามเมืองสามหมอก จัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020”

 


ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว จัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020”
โดยนางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิทรัย จำกัด ,ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ 2019-2020 และนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ปีที่ 2 จากบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้จัดงานประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020”

เพื่อค้นหาสาวงามจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย กิริยามารยาท บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติพร้อมใช้ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวดในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับระดับนานาชาติในลำดับต่อไป ตลอดจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายกองประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ที่ต้องการยกระดับเวทีมิสแกรนด์ ให้เทียบเท่าระดับสากล ที่ต้องการในการเป็น “ผู้นำอันอับ 1 ในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมนางงามไทย” เข้าสู่เวทีระดับนานาชาติมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก

“การได้สิทธิ์จัดงานเป็นปีที่ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะคนแม่ฮ่องสอน ที่มีโอกาสได้ร่วมพัฒนาบ้านเกิดในหลายๆบทบาท เวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สาวงามที่มีความมั่นใจทั้งความรู้ ความสามารถได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ให้กับภูมิลำเนา รวมถึงการช่วยเหลือสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆของจังหวัด รวมทั้งนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อีกทาง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม. บทบาทของสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ผ้าทอ ผ้าไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแม่ฮ่องสอน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสู่สายตาคนไทยและทั่วโลกผ่านงานประกวดในครั้งนี้อีกด้วย”


สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020
• เปิดรับสมัครในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันที่ 20 มีนาคม 2563
• ประกาศผลสำหรับการผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2563
• รายงานตัวกับกองประกวดในวันที่ 27 มีนาคม 2563
• เก็บตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่าง วันที่ 27-30 มีนาคม 2563
• ประกวดรอบตัดสินในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทั้งนี้สำหรับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับรางวัลดังนี้


มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020 จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมมงกุฎสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 4 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลขวัญใจชาวแม่ฮ่องสอน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลชุดไตสวยงาม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
โดยผู้ชนะการประกวดและรองทั้ง 4 ท่าน จะต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020 ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมงกุฎและสายสะพายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกองประกวด มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020 ทางกองประกวด มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอนฯ จะยกกรรมสิทธิ์ให้เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี.

สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0646266401