Breaking News

อุบลราชธานี-พ่อเมือง​อุบลฯ เป็นสักขีพยานจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ สมรสในสวนผักสานรัก เมืองเกษตรอินทรีย์

อุบลราชธานี-พ่อเมือง​อุบลฯ เป็นสักขีพยานจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ สมรสในสวนผักสานรัก เมืองเกษตรอินทรีย์

 

14 ก.พ.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี และนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่าชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ สมรสในสวนผักสานรัก เมืองเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โนนกลาง บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่คู่สมรส จำนวน 18 คู่ ที่มาจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์

โดยในวันี้มีคูบ่าวสาวที่จดทะเบียนสมรศมีอายุมากสุด เจ้าบ่าว อายุ 61 ปี ตำสุดเจ้าสาว อายุ 18 ปี การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ของชาวอำเภอสำโรง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสิ่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี แก่สถาบันครอบครัว อันเป็นรากฐานที่มั่นของสังคมไทย และร่วมขับเคลื่อน เจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน


โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวอวยพร สำหรับคู่คู่สมรส ที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสในวันนี้ ซึ่งเป็นเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง เป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความรัก สร้างฐานะ ให้เป็นปีกแผ่นมั่นคง ให้เหมือนการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องหมั่นรดน้ำ พรวนดิน เอาใจใส่ ไม่ให้มีแมลงหรือวัชพืชมารบกวน ให้ความรักสวยงาม เหมือนกับพืชผัก ให้ออกลูกดกเหมือนผลไม้


ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึก ผูกแขน จับสลากพิเศษ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแก่คู่สมรส และประกอบอาหารเมนูผักอินทรีย ให้คู่บ่าวสาวและผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​