Breaking News

นราธิวาส-มทภ.4 ลงติดตามการควบคุมพื้นที่เขาตะเว นราธิวาส เร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย คืนผืนป่าแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

นราธิวาส-มทภ.4 ลงติดตามการควบคุมพื้นที่เขาตะเว นราธิวาส เร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย คืนผืนป่าแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

 


พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พล.ท.สมพล ปานกุล รอง.ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินทางประชุมมอบนโยบายการควบคุมดูแลพื้นที่ เขาตะเว จ.นราธิวาส ณบังคับการ ทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ฟื้นคืนผืนป่า แก้ปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล


พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้มาติดตามการปฏิบัติตลอดจนรับฟังข้อขัดข้อง ภายหลังที่ได้มอบแนวทางการควบคุมดูแลพื้นที่ภูเขา โดยเฉพาะพื้นที่เขาตะเว จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จึงจำเป็นต้องให้มีการปิดล้อมพื้นที่ภูเขาเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตัดการสนับสนุนไม่ให้มีการส่งเสบียง หรือให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในทุกกรณี ทั้งต้องจำกัดเสรี การปฏิบัติของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเขา ด้วยการใช้ชุดจรยุทธ์เข้าไปดูแลพื้นที่รอบภูเขาโดยปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้พื้นที่ป่าเขามีความปลอดภัยแล้วยังเป็นการนำป่ากลับคืนมาอีกด้วย เมื่อทำให้พื้นที่เขาตะเวห์ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชาวบ้านตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปได้


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนทุกคนหากมีเหตุจำเป็นต้องขึ้นไปยังเขาตะเว ก็ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบ และอย่าได้ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทั้งการให้ที่พักพิง หลบซ่อน จัดหาเสบียง เพราะจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง หรือสิ่งผิดปกติใดๆ สามารถแจ้งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้โดยตรง ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 061-1732999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกข้อมูลจะปกปิดเป็นความลับ ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส