Breaking News

สระแก้ว-ชลประทานสระแก้วยืนยันฝนทิ้งช่วงไม่มีผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคแต่อย่างใดเป็นประจำทุกปี

สระแก้ว-ชลประทานสระแก้วยืนยันฝนทิ้งช่วงไม่มีผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคแต่อย่างใดเป็นประจำทุกปี

 

*****วันนี้ ในพื้นที่สระแก้วหลายอำเภอ ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ชื้อว่าสระแก้วเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างล่าสุดถึงจะเป็นช่วงต้นฤดูฝนในเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ฟ้าฝนกลับไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำค่อยๆ พร่องลงจนเข้าสู่ภาวะขาดแคลน สถานการณ์น้ำน้อยอาจไม่สะเทือนความรู้สึกคนในเมืองสักเท่าไร แต่สำหรับเกษตรกรและประชาชนตามชนบทนี่คือข่าวร้าย เพราะนั่นหมายถึงพวกเขาจะไม่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ การเพาะปลูกของพวกเขาในปีนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างตั้งใจไว้


*****นายสมเกียรติ์ เสือแก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าว โครงการชลประทานสระแก้ว เผยภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วว่า กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานสระแก้วมีอ่างกักเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 16 อ่างและขนาดเล็กอีก 36 อ่าง ได้วางมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทุกโครงการชลประทานในทุกพื้นที่มีการติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอด

*****โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และผลิตน้ำประปา ส่วนพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการในช่วงฤดูแล้งได้มีการส่งน้ำแบบรอบเวร รวมทั้งได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ รถแบคโฮ และเครื่องสูบน้ำ ที่สามารถสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีด้วยสำหรับในพื้นที่เขตรับผิดชอบของชลประทานสระแก้วไม่มีปัญหาสามารถจัดสรรน้ำได้อย่างเพียงพอแต่นอกเขตชลประทานสระแก้วก็เป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่น ส่วนชลประทานสระแก้วกังวนอยู่จำนวน 4 อ่าง 1.อ่างกักเก็บน้ำเขารัง 2.อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 3.อ่างเก็บน้ำห้วยเขาดินและ4.อ่างเก็บน้ำคลองตาด้วงที่มีน้ำเหลือน้อยดังกล่าว


*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดสระแก้วมีประสบภัยแล้งเป็นประจำอำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง ก็มีโครงการชลประทานสระแก้วเตรียมนำรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนถ้ามีการร้องขอมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่บ้านในอำเภอต่างๆ ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง พร้อมกับจัดรอบเวรการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดได้ประกาศขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการเพาะปลูกไว้ก่อน จนกว่าฝนจะตกลงมาตามฤดูกาลปกติ แม้ภัยธรรมชาติจะอยู่เหนือการคาดการณ์และควบคุม แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรมชลประทานจึงทำวิถีทางเพื่อจัดการกับภัยพิบัติให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างเต็มที่ดังกล่าว

รายงานข่าว 13 ก.พ 63 สมศักดิ์ สารการ
วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว 0870210815