Breaking News

อ่างทอง – มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญตรวจคัดกรองประชาชนอำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อส่งต่อโรงเรียนแพทย์โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลจังหวัด (ชมคลิป)

อ่างทอง – มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญตรวจคัดกรองประชาชนอำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อส่งต่อโรงเรียนแพทย์โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลจังหวัด

 

เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันนี้(10กพ.63)ที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีประชาชนชาวอำเภอวิเศษชัยชาญที่สุ่มเสี่ยง ทั้ง 16 ตำบล จำนวน 400 คน มาทำการตรวจรักษาโดยมีทีมแพทย์จากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ


ซึ่งผู้ที่เข้ารับการรักษาได้รับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ทั้ง 16 แห่งของอำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงมีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด


นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน ผอ.รพ.วิเศษชัยชาญ ในฐานะธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 กล่าวว่าการตรวจรักษาในวันนี้เป็นการร่วมกันระหว่าง แพทย์จากโรงเรียนแพทย์เอกชน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยพร้อมด้วยประชาชนทั่วไป สิ่งที่ได้คือถ้าประชาชนรู้ว่าสถานการณ์สุขภาพของตัวเอง 1.ทำให้การป้องกันโรคได้ดีขึ้น 2.ถ้ามีโรคที่จำเป็นต้องไปรักษาต่อจะได้รวดเร็ว และ 3.ถ้าต้องไปรักษาต่อที่กรุงเทพมหานครหรือโรงเรียนแพทย์สามารถส่งต่อไปรักษาได้เลยโดยการลัดขั้นตอนการรักษาไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364