Breaking News

ฉะเชิงเทรา-จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ

 

 

วันนี้ ( 11 ก.พ.63) ที่ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช.2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 2 คน คนละ 1 เล่ม รวมจำนวน 2 เล่ม โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเชิญปฏิทินหลวงวางบนพาน โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานปฏิทินหลวง พ.ศ.2563 ได้แก่ นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา


สำหรับ ปฏิทินหลวง พ.ศ.2563 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธย วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” ด้านในของปฏิทินหลวง ระบุว่า “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 อธิกวาร อธิกสุรทิน เป็นปีที่ 5 ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัตนโกสินทร์ 238” รวมทั้งเนื้อหามีทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น


***************************