Breaking News

นครนายก ฤาษีจิตอาสายืนโบกรถสี่แยกท้ายตลาดสด (ชมคลิป)

ฤาษีจิตอาสายืนโบกรถแยกท้ายตลาดสด ช่วงที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนจะมีรถติดยาวทำให้การจราจรติดขัด เป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างดี

 

เมื่อเวลา 07.30 น.ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ท้ายตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก บริเวณแยกถนนไชยพันธ์ หรือแยกจ่าดม ได้มีชายแต่งกายเสือสีขาวนุ่งผ้าจีวรสวมหมวก หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าฤาษีจิตอาสา ได้มายืนโบกรถบริเวณแยก จ่าดม ท้ายตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในช่วงเวลาเร่งด่วนที่จะมีผู้ปกครองมานักเรียน และประชาชนรีบไปทำงานและจับจ่ายซื้อสิ่งของในตลาดสด

ทำให้ช่วงเวลา 07.30 น. -08.00 น. ช่วงนี้รถจะติดยาว และในวันนี้ฤาษีจิตอาสาก็ได้มาช่วยโบกรถช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้เป็นอย่างดี
จากการสอบถามฤาษีจิตอาสาเล่าว่าตนมาพักอาศัยอยู่ที่ชั้น 3 ในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก ได้ระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ได้เดินออกมาที่ท้ายตลาดสดเห็นการจราจรติดขัดเป็นช่วงเวลาเร่วลงด่วน ตนจึงอาสาไปยืนโบกรถช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในวันที่มีการจราจรติดขัดดังกล่าว

/สมบัติ เนินใหม่ /รัชชานนท์ เนินใหม่ /นครนายก