Breaking News

อุบลฯ ลูกหลานชาวอุบลฯ ติดตามความคืบหน้า การสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย ติดตามความคืบหน้า สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้มีคุณูปการต่อชาวอุบลราชธานี กลายเป็นเมืองสำคัญของประเทศชาติมาจวบจนทุกวันนี้

 


ที่ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี คณะกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย ได้จัดการประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ขึ้น โดยมี รองประธานมูลนิธิฯ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายสุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนุติธรรม ,นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ,พลโทนรินทร์ มุทุกันต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมในการประชุม


สำหรับ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทั้งในเรื่องของรายละเอียดของรูปแบบ การวางผัง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ การวางศิลาฤกษ์


มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย มี พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมูลนิธิฯ โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรองประธานมูลนิธิฯ มีคณะกรรมการ และที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า

มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนอุบลราชธานี ควรแก่การยกย่องสักการะบูชา เป็นผู้ทำให้อุบลราชธานีคงความยิ่งใหญ่ ให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี กลายเป็นเมืองสำคัญของประเทศชาติมาจวบจนทุกวันนี้ พระองค์ท่านได้ปกครองมณฑลอีสาน และประทับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานี มาตั้งแต่ พ.ศ.2436 – 2453 รวมระยะเวลา 17 พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และมีคุณูปการต่อชาวอุบลราชธานี เป็นอย่างมาก อีกทั้ง มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ


ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดการประกวดสุทรพจน์เชิดชูคุณงามความดีและคุณูปการพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ,จัดผ้าป่า ณ วัดมณีวนาราม เพื่อให้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนุสาวรีย์ ,จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล และ คาจิกิ บริเวณทุ่งศรีเมือง และ ร่วมกับสมาคม องค์กรต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ ทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

ธนัชชัย จึงเจริญ