Breaking News

สระแก้ว ตำรวจภาค2จับเข่าคุยกับตำรวจพระตะบองของกัมพูชากระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เดินหน้าเข้มด้านปราบปรามอาชญากรรมและความมั่นคงตามแนวชายแดน

สระแก้ว ตำรวจภาค2จับเข่าคุยกับตำรวจพระตะบองของกัมพูชากระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เดินหน้าเข้มด้านปราบปรามอาชญากรรมและความมั่นคงตามแนวชายแดน

 

*****เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา พล.ต.ท.อุจ สุคน ผู้บังคับการตำรวจพระตะบอง ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไสร สุคน รองผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดพระตะบอง พล.ต.ต.อึง ชงยู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระตาบอง และนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัด และระดับผู้กำกับการและนายตำรวจที่เกี่ยวข้องฝ่ายของประเทศกัมพูชา สำหรับของฝ่ายไทยโดย พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ชลบุรี พร้อมด้วยพันตำรวจเอก บุญสาน สินทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ,พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ,พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และระดับผู้กำกับหัวหน้าที่ตำรวจ รองผู้กำกับและสารวัตรด้านต่างๆที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนอย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงานระหว่างตำรวจสามจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน


*****ด้าน พล.ต.ท. อุจ สุคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า มีความยินดีและได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากตำรวจภูธรภาค2 และทั้ง 3 จังหวัด ที่มีชายแดนติดต่อกัน การทำงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล ย่อมต้องมีความสัมพันธ์ ความสามัคคีกัน ที่ผ่านมาจังหวัดทั้ง3 มีความสัมพันธ์อันดี ทั้งการปราบปรามอาชญากรรม ความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยมีการประสานงานกันโดยตลอดเวลา มีการประชุมร่วมกันทุกปี เพราะเป็นประเทศอาเซียนด้วยกัน ต้องขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดมีความประสงเพื่อเน้นความเข้มแข็งเกี่ยวกับปัญหาชายแดนของทั้ง 2 ฝ่าย เช่นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประเทศไทยที่มีพรมแดนติดกับจังหวัดพระตาบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้วยการพิจารณาในการกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานตำรวจทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อรำลึกถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาในด้านต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ฝ่ายการปรึกษาหารือเพื่อเน้นการรวมมือระหว่างตำรวจภูธรภาค2 กับ ตำรวจภูธรจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชาในครั้งนี้ ได้ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในระดับกองบังคับการตำรวจภูธร ที่มีพรมแดนติดกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการประสานงานเกี่ยวกับความมั่นคง และความสงบสุขตามแนวชายแดน เพื่อสร้างพรมแดน ให้เป็นพรมแดนที่มีสันติภาพ ที่มั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลของทั้ง2ประเทศตามข้อตกลงร่วมกันทั้ง 7 ข้อดังกล่าว ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมข้ามแดน


*****พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจภูธรภาค2 และจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ชายแดนติดกัน ประชาชนตามแนวชายแดนติดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยและกัมพูชา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การพบกันครั้งนี้ก็เพื่อสานสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม และสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ตำรวจภูธรจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีการปรึกษาหารือ ระหว่าง ตำรวจภูธรภาค๒ ประเทศไทยกับ ตำรวจภูธร จังหวัดพระตะบอง ราชอาญาจักรกัมพูชา เพื่อความเข็มแข็งเกี่ยวกับปัญหาตามแนวชายแตนของทั้ง 3 ฝ่าย มีจังหวัดระแก้ว จังหวัดจันทบุรีและ จังหวัดตราด ประเทศไทย ที่มีพรมแดนติดกับจังหวัดหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา 1. เสนอให้กองบังคับการตำรวจภูธรที่อยู่ตามแนวชายแคน จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา

2 เสนอให้มีการปรึกหารือร่วมกันระดับพื้นที่ให้ได้บ่อยครั้ง ตามที่ได้กำหนด ( ระหว่างอำเภอกับอำเภอหน่วยงานที่ติดชายแดนกับหน่วยงานเฉพาะกิจของกองบังคับการ)เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการประสานงานเกี่ยวกับความมั่นดง และความสงบสุข ตามแนวชายแคน เพื่อสร้างพรมแดนให้เป็นพรมแตนที่มีสันติภาพที่มั่นคง และการพัฒนาอย่างยังยืนขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลของทั้งสองประเทศ บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างตำรวจภูธรภาค2 กับตำรวจจังหวัดพระตะบอง เพื่อส่งเสริมความร่วมในการป้องกันและไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงาน การค้ายาเสพผิด อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด อาชญากรรมข้ามชาติ การปลอมแปลงถนบัตร การค้ามนุษย์ การโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ การลักลอบตัดไม้หวงห้าม สินหนีภาษีและการลาดตะเวนตามแนวขายแตน ซึ่งทั้งสองฝ่าย จะให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน ดังนี้

๑ ปัญหาแรงงานลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การจับกุมตัวชาวกัมพูขาจะดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ด้วยความสุภาพ การส่งกลับแรงงานกัมพูชา จะมีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการบรรทุก แรงงาน ในลักษณะผิดกฎหมาย การปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการข้ามแดนผิดหมาย เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน กรณีนายหน้าคนไทยหลอกลวงแรงงานกัมพูชามาทำงน แล้วไม่สามารถหางานให้ทำได้ เป็นผลให้แรงงานกัมพูชาถูกจับกุม ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ตราด จะพยายามประสานงาน ติดตามผู้ที่เป็นนายหน้า เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยี่ยวยาความเสียหายรถขนส่งแรงงานระหว่างที่พักให้ไปยังสถานที่ทำงาน จะมีการควบคุมการขนส่ง แรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ทั้งสองฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวกัมพูขาที่จะจำมาทำงานในทั้ง 3 จังหวัด และประชาชนชาวไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศกัมพูชา ถือปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวโดยเคร่งครัด

๒. ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด การป้องกันปราบปรามการค้ายาเสพติดอาวุธสงครามและวัตถุระเปิด จะมีความร่วมมือ ในระดับขังหวัดอย่างใกล้ชิด โตยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในระดับสถานีตำรวงในอำเภอชายแตน ทั้งสองฝ่ายอย่างน้อย ๓ เตือนต่อครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ๓ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาธนบัตรปลอม จะให้ความร่วมมือในการป้อกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ ในกรณีที่มีการจับกุมชาไทยที่กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลิน หรือการจับกุมชาวกัมพูชาที่การทำผิดในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เกี่ยวกับคติสำคัญๆจะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ๔, งานลาดตะเวนตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันปราบปรามสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมาย กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองฝ่าย มีการลาดตระเวนหรือติดตามจับกุมผู้กระทำผิดที่เป็นการปฏิบัติการต่อเนื่อง แล้วข้ามแดนไปโดยไม่เจตนาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองฝ้ายรวมประสาน การปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

๕. ปัญหาการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กรณีที่มีการลักลอบข้ามแดนเพื่อโจรกรรมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยมีผู้ร่วม ขบวนการ ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ให้มีการสืบสวนหากลุ่มขบวนการอย่างจริงจัง โดยขอให้ทั้งสองฝ่าย จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ร่วม จังหวัดสระแก้ว-จันทบุรีและจังหวัดตราด พระตะบอง -.ไพลิน เพื่อประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว ๖. ปัญหาการลักลอบตัดไม้หวงห้าม ตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ้าย ร่วมมือกันสืบสวนจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้หวงห้ามโดยผิดกฎหมาย โดยขอให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบการตัดไม้หวงห้าม ตามแนวชายแดน จันทบุรี-ตราด-สระแก้ว – พระตะบอง – ไพลิน และปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมอย่างสุภาพ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ๗ ทั้งสองฝ่ายจัดตั้งกองเลขาเพื่อประสานงานระหว่างตำรวจภูธรภาค2 และตำรวจจังหวัด พระคะนองบันทึกฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันแต่ละฝ่ายถือไว้หนึ่งฉบับโดยได้ลงนามร่วมกันและตกลงให้ถือปฏิบัติตามบันทึกความร่วมมือนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นดันไป

 

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ รายงาน สัมภาษณ์ บริบูรณ์ อำนวยการผลิต จากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online