Breaking News

หม่อมเต่า” สั่งประกันสังคมเข้าช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ตกเป็น เหยื่อจากเหตุการณ์ กราดยิงกลางเมืองโคราช

หม่อมเต่า” สั่งประกันสังคมเข้าช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ตกเป็น เหยื่อจากเหตุการณ์ กราดยิงกลางเมืองโคราช

จากเหตุการณ์ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา ใช้อาวุธปืนกราดยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 21 คนและมีผู้ บาดเจ็บหลายราย เย็นวานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2563 )

 

 

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   สั่งการให้นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว     เช้าวันนี้ ตนได้มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุต รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงบัญชาการในพื้นที่ พร้อมด้วย นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมติดตามการปฏิบัติงาน กับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนรวมทั้งทายาทลูกจ้างและผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้


อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดใจนี้
สำนักงานประกันสังคมพร้อมที่จะดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในเบื้องต้นหากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในช่วงปฎิบัติงาน ผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมจะให้การรักษาพยาบาล แต่หาก เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฎิบัติงานทายาทบุคคลดังกล่าวจะได้รับ ค่าทำศพ เงินค่าทดแทน รวมทั้ง เงินบำเหน็จชราภาพ
แต่หากเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานลูกจ้างหรือผู้ประกันตนผู้ประสบเหตุ จะได้รับ


การรักษาพยาบาล หากไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้เลือกไว้ขอให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของตนเอง ภายใน 72 ชั่วโมง กรณีที่ทำงานไม่ได้ จะได้รับเงินค่าขาดรายได้สำหรับกรณีที่เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินบำเหน็จชราภาพ ต่อไป ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุไม่ต้องกังวลใจเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้เข้าตรวจสอบเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 044-205353-5 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

……………………………………………………………………………………………………..
ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน