Breaking News

อุบลฯ วันมาฆบูชา ผู้ช่วยรัฐมนตรี นำชาวบ้านสืบสานตักบาตรพื้นถิ่นโบราณ

วันมาฆบูชา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,นายอำเภอ นำชาวตระการพืลผล จ.อุบลฯ แต่งชุดไทยพื้นเมืองโบราณ ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม อิ่มบุญ สุขใจกันถ่วนหน้า

 


ที่ ถนนประเทศธุรกิจ 3 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สภาวัฒนธรรมอำเภอตระการพืชผล พี่น้องประชาชน และ อำเภอตระการพืชผล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองขุหลุ วันมาฆบูชาขึ้น โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืลผล ,นายประกาศ โกมลศรี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตระการพืชผล ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอตระการพืชผล พร้อมใจกันแต่งชุดไทยพื้นเมืองโบราณ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ,เปิดถนนสายวัฒนธรรม และ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ พระภิกษุ สามเณร ที่มารับบิณฑบาต


สำหรับ กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองขุหลุ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การตักบาตรของชาวพุทธที่มีมาแต่ข้านาน ,สร้างความสมัครสมานสามัคคี ปรองดอง ของพี่นองประชาชน ,ปลูกฝัง เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ยึดมั่นในบุญกุศลและคุณงามความดี ,เชื่อม ผสานความสัมพันธ์ของ บ้าน วัด โรงเรียน และ ส่วนราชการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตามหลัก บวร และ เพื่อเอื่อเฟื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดแคลน


นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องขอบคุณพี่น้องชาวตระการพืชผล ทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างสรรคกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ขึ้นมา ภายในตัวอำเภอตระการพืชผลเรานั้น นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่าง เรามีบ้านช่อง มีอาคารไม้ มีวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านได้มีความตั้งใจว่า อยากจะให้แต่ละเมืองได้จัดให้มีถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม อย่างน้อยๆ ก็จะเป็นการกระตุ้นเศษฐกิจ และก็ให้เกิดการไหลเวียนของเงินทั้งในพื้นที่ และบ้านใกล้เรือนเคียงจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกัน

ธนัชชัย จึงเจริญ