Breaking News

โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร (ชมคลิป)

โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต www.mtts.ac.th ทั้งนี้โรงเรียนช่างฝีมือทหารจะเปิดให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ในวันที่ 8 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดระบบคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่แนะนำ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัคร จึงขอให้ผู้ที่จะมาสมัคร กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายผู้สมัคร และเอกสารข้อมูลประกอบการสมัครต่างๆมาด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9303480 และ 02-9303489

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน