Breaking News

เชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่เปิด“บ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิม เติมความสุขให้หลินฮุ่ย”พร้อมกันนี้สู้แพนด้าในไทยห่วงใยส่งใจไป อู่ฮั่น (ชมคลิป)

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ได้ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงใหม่ ที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อเติมความสุขให้กับหมีแพนด้าหลินฮุ่ย ภายในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า

 

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับหมีแพนด้า ซึ่งเป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย การเปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าในครั้งนี้ เป็นการทำให้หมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้มีพื้นที่อยู่อาศัยกว้างมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม


อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ตัวหมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้มีสวัสดิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ภายในส่วนจัดแสดงใหม่จะมีเครื่องเล่น วัสดุอุปกรณ์ให้หมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้ออกกำลังกายอย่างมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต ทั้งนี้ทางทีมพี่เลี้ยงได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยตลอดทุกช่วงเวลา

อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดมากกว่า 30 ตัวในพื้นที่ เพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าชมอีกด้วย ปัจจุบันหมีแพนด้าหลินฮุ่ยมีอายุ 18 ปี 5 เดือน(28 ก.ย. 2001) น้ำหนัก 108.5 กิโลกรัม สุขภาพโดยทั่วไปปกติดี มีการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์เป็นประจำทุกวัน พร้อมกันนี้ แพนด้าในไทยห่วงใยส่งใจไป อู่ฮั่น“ อู่ฮั่น สู้ สู้-จีน สู้ “
อย่าลืม!!! มาเยี่ยมชมบ้านใหม่ของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยกันนะครับ ณ ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. ทุกวัน


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่