Breaking News

ชลบุรี-การประปาส่วนภูมิภาคร่วมประชุมชี้แจงประชาชนในชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก

ชลบุรี-การประปาส่วนภูมิภาคร่วมประชุมชี้แจงประชาชนในชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก

 


ที่ลานโพธิ์ วัดเขาตะแบก หมู่ 4 ตำบลหนองขาม นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขามได้จัดการประชุมประจำเดือนกับประชาชนในชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบกและ ร่วมพูดคุยกับประชาชน หมู่ 4 หนองขาม เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับ กรรมการหมู่บ้าน ประธานชุมชน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคและ สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หาแนวทางแก้ไขร่วมกันซึ่งในครั้งนี้ นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

ซึ่งเป็นตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค มาชี้แจงกับประชาชนในเรื่องการขยายเขตน้ำประปามาถึงพื้นที่หมู่ 4 ตำบลหนองขาม ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนมานานเกี่ยวกับไม่มีน้ำประปาใช้กันมานานแล้ว ซึ่งก็ได้แจ้งว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมจัดสร้างแทงค์น้ำบรรจุน้ำใสขนาด 8,000 คิว โดยถังน้ำสูง 36 เมตร โดยจัดสร้างบริเวณข้างวัดเขาตะแบกโดยทางการประปาส่วนภูมิภาคทุ่มทุนกว่า 900 ล้านบาท เพื่อขยายเขตให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก กว่า 2,000 ครัวเรือน ได้มีน้ำประปาใช้กัน โดยในตอนนี้ได้มีการวางท่อมาแล้วจากถนนใกล้กับขอบอ่างเก็บน้ำหนองค้อ มายังที่จะก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำบริเวณวัดเขาตะแบก

ซึ่งการวางท่อบางเส้นนั้นยังติดขัดกับการอนุญาตของกรมทางหลวงอยู่ โดยในตอนนี้ การวางท่อเส้นถนน331 เพื่อมาบรรจบกันนั้น ยังมีการก่อสร้างถนนสาย331 อยู่จึงทำให้ล่าช้าในการวางท่อ และถ้าการอนุมัติงบประมาณของทางการประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ก็จะจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนช่วยอีก เพื่อให้ประชาชนในชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก ได้มีน้ำประปาใช้กันไม่เกินสิ้นปี2564 อย่างแน่นอน ซึ่งในตอนนี้ขอให้ประชาชนสบายใจได้ ว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคประสานกับทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทำงานร่วมกันอยู่เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้กันทุกครัวเรือน

ภาพ/ข่าว จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา รายงาน