Breaking News

สระแก้ว# เพิ่มมาตาการณ์ป้องโรคไวรัสโคโรน่าที่จุดผ่านแดนถาวรเขาดินและตามแนวชายแดน

สระแก้ว# เพิ่มมาตาการณ์ป้องโรคไวรัสโคโรน่าที่จุดผ่านแดนถาวรเขาดินและตามแนวชายแดน

 


*****สระแก้วบูรณาเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สระแก้วหน่วยป้องกันโรคระบาดและตม.สระแก้ว จับมือด่านศุลกากรอรัญประเทศและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ปูพรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน หวั่นลุกลามเข้ามาในประเทศไทย เบื้องต้นประสานไปยังสาธารณสุขกัมพูชา ยังไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาฯ แต่อย่างใด


*****เมื่อเช้าของวันนี้ นายชาญเฉลิม สุขย้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมโภช ภมรภูเบศซร์ รอง สว.ตม.สระแก้ว นำกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านถาวรบ้านเขา และหน้าที่ป้องกันระบาดตามแนวชายแดนนำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง ตั้งด่านฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่บริเวณหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เพื่อสกัดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 และเชื้อไข้หวัดนก จากฝั่งประเทศกัมพูชาไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเข้มงวด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำเอาพรมผืนขนาดใหญ่ปูทับบนพื้นผิวการจราจรขาเข้าประเทศ แล้วฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ จนปียกชุ่ม โดยให้ยานพาหนะทุกชนิดที่ข้ามมาจากฝั่งประเทศกัมพูชา วิ่งผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน จึงจะสามารถขับเข้ามาในประเทศไทยได้และส่วนหนึ่งตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว


*****นอกจากนั้น เจ้าหน้าหน้าที่ยังได้นำเอาพรมปูพื้นบริเวณทางเดินเท้าขาเข้าประเทศแล้วฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้บุคคลและนักท่องเที่ยวที่เดินเท้าเข้ามาในประเทศเดินผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าชื้อไวรัสโคโรนาฯที่บริเวณด่านชายแดนดังกล่าว ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้วว่า ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาโดยตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรน่าฯจากฝั่งประเทศกัมพูชาลุกลามเข้ามาในประเทศไทยได้


*****ทางด้าน นายธนกฤต สายสิญจน์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประจำด่านพรมแดนอรัญประทศ จ.สระแก้ว กล่าวยืนยันว่า ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชา เพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนาฯในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ก็ยืนยันเช่นกันว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด


*****อำเภออรัญประเทศ ตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา ชาวกัมพูชา ตำบลป่าไร่ ผู้นำชุมชน ร่วมกับทหารพราน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ภายใต้การอำนวยการของ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ ร่วมกันตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่าในประชาชนชาวกัมพูชาที่เข้ามารับจ้างแรงงานภาคการเกษตร ณ จุดช่องทางอนุโลมแรงงานไป -กลับ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 869 คน ไม่พบผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สระแก้ว รายงาน