Breaking News

อุบลราชธานี-คุมเข้มตรวจฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 อย่างใกล้ชิด

อุบลราชธานี-คุมเข้มตรวจฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 อย่างใกล้ชิด

 


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแนวชายแดนไทย-ลาวโดยเฉพาะที่อำเภอสิรินธร ณ วัดภูพร้าวซึ่งเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทาง พระพุทธศาสนา และเตรียมจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ซึ่งการมองตลอดแนวจะเป็นภูเขาและเขื่อนเสี่ยงในการเกิดไฟป่าลุกลาม


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การป้องกันควบคุมหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดอุบลราชธานีในเช้าวันนี้ (4 ก.พ.63)วัดได้ที่ 36 ไมโครกรัม อย่างไรก็ตาม ได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดการป้องกันแก้ไขหมอกควัน การเผาขยะ การเผาป่า การเผาไร่อ้อย หรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้ม เช่น รถควันดำหากตรวจพบในทุกพื้นที่ระงับการอนุญาตทันที จนกว่าจะมีการแก้ไขควันดำได้สำเร็จ จึงอนุญาตให้สามารถขับรถได้ทั้งนอกจากนั้น ยังเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นเมืองน่าเที่ยวอากาศดี

ส่วนใหญ่ฝุ่นละอองที่จะพบ 2.5 อยู่ที่ในตัวเมืองแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนในอำเภอรอบนอกที่อำเภอตามแนวชายแดนซึ่งมีป่าส่วนใหญ่ ยังพบมีการเผาป่า ขณะที่ได้ออกตรวจการควบคุมไฟป่าในวันนี้ก็ยังพบว่าที่ภูมดง่าม ต.ช่องเม็กยังคงมีการเผาป่า ซึ่งทางอำเภอสิรินธรร่วมกับ อบต.ช่องเม็กได้ระดมวัสดุอุปกรณ์รถน้ำไปช่วยระงับการเผาป่าด้วย เพื่อป้องกันการลุกลาม และย้ำเตือนนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง เตือนประชาชน ในเรื่องเผาป่า ส่งผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 และมีผลต่อชีวิต ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เอกชัย​ โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​