Breaking News

เชียงใหม่-‘สตม.’ กำชับทุกด่านคัดกรองเข้ม สกัด‘โคโรน่า’พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ชมคลิป)

เชียงใหม่-‘สตม.’ กำชับทุกด่านคัดกรองเข้ม สกัด‘โคโรน่า’พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เข้มงวดกวดขันและทำการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่ง รัฐบาลมอบหมายให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) , พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ในการตรวจสอบและสกัดกั้นการเดินทางของบุคคลและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้น

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผบช.สตม. ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยในการปฏิบัติ ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอมรรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กำหนดจุดจอดเครื่องบินไว้โดยเฉพาะ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ตั้งเครื่อง Thermoscan ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองตามขั้นตอนสาธารณสุขก่อนผู้โดยสารจะแสดงตนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มอบหมายให้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประสานข้อมูลและการปฏิบัติกับ ดร.อดุลย์ศักดิ์  วิจิตร รอง ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถสกัดกั้นและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติจีนอยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวในระหว่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และผ่อนผันการเปรียบเทียบปรับการอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตนได้ เป็นกรณีเฉพาะแล้ว

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติกรณีการผ่อนผันการอยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลสัญชาติจีนที่ได้รับผลกระทบกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน อ.เมือง จว.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7510 หรือ สายด่วน สตม. 1178 หรือเว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ทันที


นภาพร ขัติยะ-เชียงใหม่