Breaking News

ทภ.1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา มอบ2 สวนหย่อมชุมชนแออัด คลองเตย (ชมคลิป)

ทภ.1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา มอบ2 สวนหย่อมชุมชนแออัด คลองเตย

 

วันนี้ 3 ก.พ.63 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้แทนบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ผู้แทนผู้ว่าราชการ กทม ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 29 หลัง และมอบสวนหย่อม “ Pocket Park ”ปอดแห่งใหม่” แห่งที่ 21และ 22 ให้กับชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


สวนหย่อมแห่งที่ 21-22 ทางสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนปรับเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นสบายตา ที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ
ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กทม. สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสร้าง สวนหย่อม “ Pocket Park ” ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชนแออัด ตามพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 22 สวน รอบเขต กทม.


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323