Breaking News

3 องค์กรต้านโกงผนึก 5 มหา’ลัย ปลุกสำนึกนักศึกษาต้านภัยทุจริต :

3 องค์กรต้านโกง ผนึก 5 มหาวิทยาลัยฯ ปลุกจิตสำนึกนิสิต นักศึกษา ต่อต้านทุจริต เกลียดชังขรก.ฉ้อราษฎร์บังหลวง ขยายเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นครอบคลุมทั่วประเทศ

 

ที่ รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 ก.พ.63 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ 5 มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ,นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ ,ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นายกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ,ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน และพล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน


ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตให้ความสำคัญในการต่อต้านและการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ดังนั้นการจัดเสวนาจะช่วยสร้างองค์ความรู้ เสริมสติปัญญา และช่วยปลุกจิตสำนึกนิสิต นักศึกษา ได้เป็นอย่างดี หรืออาจเรียกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลงไม่มากก็น้อย
พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น เพื่อเพาะบ่มนิสิต นักศึกษา ยึดคุณธรรม นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งให้เข้าใจ เข้าถึง และได้รู้ซึ้งถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายทำลายชาติ


ด้าน ดร.เอกชัย กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ 5 มหาวิทยาลัย ในการจัดเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงพลังเดินหน้าต่อสู้การทุจริตทุกรูปแบบ จึงประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ขับเคลื่อนต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยใช้เวทีนี้เป็นกลไกในการปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เกลียดชังข้าราชการประพฤติมิชอบ และรู้ถึงพิษภัยการทุจริตว่าสร้างความเสียหายให้ชาติบ้านเมืองอย่างมหาศาล สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเสวนาฯ น่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลงแน่นอน
สำหรับการจัดเสวนาฯ ประจำปี 2563 ครั้งแรก จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. เวลา 09.00 น.-12.00 น. ที่หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสมาคมฯ ได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มาเป็นประธานเปิดการเสวนาฯ ครั้งที่สอง 27 มี.ค. มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่สาม 26 มิ.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่สี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และครั้งที่ห้า 13 พ.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนผ่านสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานเสวนาฯ ครั้งนี้