Breaking News

เพชรบูรณ์-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญและสร้างห้องน้ำและศาลาพักญาติ ณ วัดนวลสิงห์ทอง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกอก ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจะมีขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีคณะลูกศิษย์จากจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาถึงวัดนวลสิงห์ทอง


และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็จะร่วมตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อแห่กองผ้าป่าสามัคคีเข้าโบสถ์วิหารทำพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีพร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วและมีบางส่วนได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา เพื่อนำจตุปัจจัยที่ประชาชนได้นำมาถวาย มาปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสะดวกสะอาดและเป็นสถานที่

ประกอบพิธีสงฆ์และเป็นศาสนสมบัติวัตถุถาวรในบวรพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระทองสูน ยโสธโร ประธานสงฆ์ วัดนวลสิงห์ทอง หมายเลขโทรศัพท์ 087-7388938

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน