Breaking News

ฉะเชิงเทรา-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนแถลงข่าวชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่ากลั่นแกล้งลูกชายอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนว่าขัดขวางการขุดบ่อดินในพื้นที่

ฉะเชิงเทรา-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนแถลงข่าวชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่ากลั่นแกล้งลูกชายอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนว่าขัดขวางการขุดบ่อดินในพื้นที่

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เป็นประธานประชุมชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าได้กลั่นแกล้งลูกชายอดีดนายกองค์การบริหารเกาะขนุนว่าไม่ให้ขุดบ่อดินดังกล่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เกาะขนุน หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน โดยพื้นที่ ตำบลเกาะขนุนติดผังเมืองสีเขียวมาหลายปีแต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศผังเมืองใหม่เรียกกันว่าผัง EEC เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

 

ในวันนี้ตนในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน จึงเชิญประชาชนและผู้นำท้องถิ่นมาฟังคำอธิบายถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินจากการประกาศผังเมืองใหม่ว่ามีอะไรบ้างจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและรับทราบปัญหาดังกล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่ลูกชาย อดีตนายกฯมาขออนุญาตขุดบ่อดินเมื่อประมาณ ปี 2559 แต่ทาง อบต.เกาะขนุน ไม่สามารถที่จะอนุญาตได้ จึงทำให้อดีตนายก อบต.ไม่เข้าใจและกล่าวหาว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนกลั่นแกล้งไม่อนุญาตให้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนยึดหลักความเป็นจริงทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ ด้วยการส่งเอกสารข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับลูกชายอดีตนายก อบต.ได้ทราบถึงข้อกฏหมายดังกล่าว

 

แต่ก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นว่าถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งในวันนี้ตนจึงได้ออกหนังสือเชิญทั้งสองท่านมาฟังคำชีแจงอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งสองท่านก็ไม่มา จึงต้องจัดแถลงข่าวในวันนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชน และประชนชน ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าทาง อบต.เกาะขนุน มิได้กลั่นแกล้งตามที่อดีตนายกฯ ได้กล่าวหาว่าทาง อบต.เกาะขนุน โดยในวันนี้จะนำเอกสารการปฎิเสธเรื่องการขออนุญาตการขุดดินของลูกชาย อดีตนายกฯ ไปติดไว้ตามศาลาประชาคมทุกหมู่บ้านให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถอนุญาตให้ได้ทาง อบต.เกาะขนุนได้บริหารงานมาด้วยความโปร่งใสอีกด้วย ในปี 2562 จึงได้รับรางวัลการบริหารราชการเป็นที่โปร่งใส


************************************