Breaking News

ฉะเชิงเทรา-นายก อบจ.ฉะเชิงเทราดินหน้านำรถน้ำออกแจกจ่ายแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

ฉะเชิงเทรา-นายก อบจ.ฉะเชิงเทราดินหน้านำรถน้ำออกแจกจ่ายแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

 

วันที่ 3 ก.พ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้านำรถน้ำออกแจกจ่ายแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในครั้งนี้ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้ทราบถึงความเดือดร้อนอย่างหนักในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 และ หมู่ 5 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากคุณสำเนา รัตนพงษ์ ชาวบ้านตำบลบางกะไห ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 727 คน รวม 157 ครัวเรือน

โดยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลเป็นเวลาหลายวัน ทำให้น้ำในบ่อพักเหือดแห้ง หลังทราบเรื่อง ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา จึงได้สั่งการเร่งด่วนให้นำน้ำไปใส่ถังให้กับประปาหมู่บ้านดังกล่าวในทันที เพื่อคลายทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายวสันต์ ชาญวิชิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางกะไห และชาวบ้านในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวก