Breaking News

แม่ฮ่องสอน-กำนันตำบลผาบ่องยิ้มปลื้ม ของดี และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก 12 หมู่บ้านของตำบลผาบ่อง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในงานร้อยนก ล้านดาวปีที่​2เป็นอย่างมาก

แม่ฮ่องสอน-กำนันตำบลผาบ่องยิ้มปลื้ม ของดี และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก 12 หมู่บ้านของตำบลผาบ่อง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในงานร้อยนก ล้านดาวปีที่​2เป็นอย่างมาก

 

2 กุมภาพันธ์ 2563 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง เปิดเผยว่า ของดี และ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 12 หมู่บ้านของตำบลผาบ่อง เช่น ถั่วคั่วเพื่อสุขภาพ ผ้าทอกะเหรี่ยง เครื่องใช้จักสาน ผักสดปลอดสารพิษ ฯ ล ฯ ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน ร้อยนก ล้านดาว ปี 2 ที่กาดซ่อกจ่า บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งราคาไม่แพง

และที่สำคัญผู้บริโภค ได้พบกับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการสร้างรายได้ เสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชาติพันธุ์ไทใหญ่ กะเหรี่ยงแดง ให้รับชมกัน และร่วมรำวงย้อนยุคกับกลุ่มแม่บ้าน มีอาหารถิ่นให้ได้ชิมฟรี สำหรับเมนูอาหารที่ให้ชิมในวันนี้ คือ ข้าวกันจิ๊น กับมะม่วงสะนาบ


สำหรับงานร้อยนกล้านดาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนให้มีการจัดงานนี้ ร่วมกับชุมชนตำบลผาบ่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สนับสนุนการเที่ยว ชม ชิม Shop เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน.


สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0646266401