Breaking News

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง จัดงานวันทหารพรานศึกเพื่อหารายได้สมทบสวัสดิการและช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง จัดงานวันทหารพรานศึกเพื่อหารายได้สมทบสวัสดิการและช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

 

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทหารผ่านศึก โดย ร้อยตรีสหวิจารณ์ แชมี นายกสมาคมทหารผ่านศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้นำเหล่าทหารผ่านศึกร่วมกิจกรรมซึ่งถือเป็นการจัดงานประจำปีของสมาคมทหารผ่านศึกฯ จัดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการหารายได้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนฯที่ถึงแก่กรรม เจ็บป่วย พิการ

หรือ เป็นคนไข้ติดเตียงเพื่อมอบให้กับบุคคลดังกล่าวตามระเบียบที่กำหนด อีกทั้งยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ บุคคลด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่ของกลุ่มสมาชิกทหารผ่านศึก ตลอดจนการช่วยเหลือเพื่อสมาชิกกรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือ กิจกรรมใดๆที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาภัณฑ์ ณ บริเวณถนนตัดใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ถาวร

/สุกัลยา​ อ.แม่สะเรียง​ จ.แม่ฮ่องสอน​ 0646266401