Breaking News

นราธิวาส-หัวหน้าปศุสัตว์ นราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ASF ป้องกันโรคเท้าเปื่อยจากสัตว์

นราธิวาส-หัวหน้าปศุสัตว์ นราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ASF ป้องกันโรคเท้าเปื่อยจากสัตว์

 

จากการที่เกิดโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและฉีดวัคซีนตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวว่าวัวมีโรคปากเท้าเปื่อย ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ที่เกิดโรคมี อำเภอเมือง 7 ตำบล พบโรค 1 ตำบลและ อำเภอรือเสาะ 10 ตำบล พบโรค 1 ตำบล


นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ น.สพ.ต้นพงศ์ คำพลงาม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางนำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ASF ป้องกันโรคเท้าเปื่อยจากสัตว์ โดยเจ้าของนายธีรนิตย์ เสาร์พูล ผู้เลี้ยงโค บ้านโคกยาง ม.5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพร้อมควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย และได้แนะนำให้เจ้าของวัวปฏิบัติในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในพื้นที่

นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่าในส่วนของการลงพื้นที่นั้นจังหวัดนราธิวาสมี 13 อำเภอ ในส่วนโรคเท้าเปื่อยระบาดเกิดขึ้น 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอรือเสาะ ส่วนในพื้นที่เมืองมีวัว 100 ตัว ได้ประสานปศุสัตว์อำเภอเข้ามาดูแลในพื้นที่พร้อมตรวจสอบ ควบคุมและได้แนะนำให้เจ้าของวัวปฏิบัติในเบื้องต้น คงประมาณ 4 อาทิตย์ จะมีมาตรการควบคุมขนย้ายสัตว์หรือสัตว์มาจากที่อื่น เพราะในพื้นที่นราธิวาสเป็นจังหวัดติดกับชายแดนมีความเสี่ยงนำเข้าส่งออกสัตว์ จึงต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ควบคุม ไม่ให้เข้ามาและมีการลงไปฉีดยาลงพื้นที่นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ASF ป้องกันโรคเท้าเปื่อยจากสัตว์

อย่างไรก็ตาม มาตรการพื้นฐานจะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนในส่วนของคอกสัตว์แล้วจะมีการจำกัดพื้นที่ของโคพื้นที่ในการกิน วัวไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายก่อนให้อยู่ในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในตำบลอื่น ๆ แล้ว เพื่อไม่ให้เชื้อระบาดไปมากกว่านี้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้น จะมีมาตรการป้องกัน ที่จะให้โคปลอดภัย นอกจากนี้ยังสั่งห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายวัวออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้การแพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้างลุกลามไปยังพื้นที่อื่น อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส