Breaking News

อุบล​ราชธานี​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม​ ความมั่นคงของมนุษย์ มอบบ้านพอเพียง หลังแรกในจังหวัดอุบลราชธานี

อุบล​ราชธานี​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม​ ความมั่นคงของมนุษย์ มอบบ้านพอเพียง หลังแรกในจังหวัดอุบลราชธานี

 


ที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.พม. เป็นประธานในการมอบบ้านพอเพียงชนบทหลังแรกในจังหวัดอุบลราชธานี จากทั้งหมด 213 หลังให้แก่ครอบครัวนางหนูจันทร์ เกาะแก้ว ชาวบ้านตำบลไร่ใต้ ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมทั้ง มอบป้ายโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563 จำนวน 213 หลังคาเรือน ให้แก่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี และมอบบ้านเพียงพอเพียงชนบท จำนวน 3 หลัง รวมทั้งมอบงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 4 หลัง งบประมาณซ่อมแซมบ้านคนพิการ 2 หลัง งบประมาณปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ส่งความสุข ลดทุกข์ปรับโถ​ ซ่อมแซมห้องสุขา 1 หลัง และเงินสงเคราะห์ครอบครัว 8 ครอบครัว​

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน หรือ พอช. ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2563 ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ บ้านพอเพียงชนบท จำนวน 11,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนของครอบครัวที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม มีสภาพไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง และไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย โดย พอช. จะสนับสนุนงบประมาณให้ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 19,000 บาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ทุกภูมิภาค แยกเป็น 1 ภาคเหนือ 2,200 ครัวเรือน 2​ ภาคอีสาน 2,700 ครัวเรือน 3 ภาคกลางและตะวันตก 2,200 ครัวเรือน 4 กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก 2,200 ครัวเรือน และ 5 ภาคใต้ 2,200 ครัวเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 218,500,000 บาท

สำหรับในวันนี้ 1 ก.พ. 63ได้มีการมอบบ้านพอเพียงชนบทหลังแรกในจังหวัดอุบลราชธานี จากทั้งหมด 213 หลังให้แก่ครอบครัวนางหนูจันทร์ เกาะแก้ว ชาวบ้านตำบลไร่ใต้ ซึ่งมีฐานะยากจนและสภาพบ้านเดิมเป็นเพิงไม้เก่าผุพัง โดยชุมชนและทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยกันสร้างบ้านใหม่ขนาด 4X6 ตารางเมตร ด้วยโครงสร้างเป็นปูนและไม้ ก่อด้วยอิฐบล็อค เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 25 – 30 ม.ค. 63 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 วัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบป้ายบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563 จำนวน 213 หลังคาเรือน ให้แก่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี และมอบบ้านเพียงพอเพียงชนบท จำนวน 3 หลัง

รวมทั้งมอบงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 4 หลัง งบประมาณซ่อมแซมบ้านคนพิการ 2 หลัง งบประมาณปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ส่งความสุข ลดทุกข์ปรับโถ​ ซ่อมแซมห้องสุขา 1 หลัง และเงินสงเคราะห์ครอบครัว 8 ครอบครัว​
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ โครงการบ้านพอเพียงชนบท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ปัจจุบัน มกราคม 2563​ ดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ รวม 39,194 ครัวเรือน ในพื้นที่ 2,391 ตำบล ใช้งบประมาณ 713 ล้านบาทเศษ
ส่วนในปี 2563 จำนวน 11,500 ครัวเรือน ใช้งบประมาณ 218.5 ล้านบาท และตามแผนงานคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​