Breaking News

กระบี่-ล่าสุด! ผอ.รพ.กระบี่ ยืนยังไม่พบเชื้อโคโรน่า แค่มีอาการอาการไข้ 5 ราย วางมาตรการเข้มตามมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาด

กระบี่-ล่าสุด! ผอ.รพ.กระบี่ ยืนยังไม่พบเชื้อโคโรน่า แค่มีอาการอาการไข้ 5 ราย วางมาตรการเข้มตามมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาด

 

 

09.30 น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ และ ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงสถานการณ์ของการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อโคโรนา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ทั้งด้านของสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และที่สำคัญการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาที่แพร่กระจายจากประเทศจีน จังหวัดจึงได้มีมาตรการเข้มข้นในการตรวจคัดกรองทั้งที่ท่ากาศยาน แหล่งท่องเที่ยว และโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา โดยการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ขณะที่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ยืนยันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีความมั่นใจ ยังคงท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ตามปกติ และไม่พบการเช็คเอ้าท์ที่ผิดปกติแต่อย่างใด


นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน กล่าวว่า ในด้านการด้านการดูแลผู้ป่วย ได้ดำเนินการตามมาตรการเข้มข้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยหากพบผู้ป่วยมีไข้เกินกว่า 37.5 องศา จะตั้งข้อสังเกตและตรวจละเอียด ด้วยระบบการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคระบาดที่ดีที่สุด โดยผู้ป่วยรายแรกที่ผ่านการคัดกรองเข้ามา เมื่อตรวจแล้วพบว่าป่วยด้วยโรคทอลซิลอักเสพ ส่วนอีก 5 ราย รับเข้ามาด้วยอาการไข้ 37.5 องศา มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย

ซึ่งเป็นอาการของโรคหวัด แต่เมื่อเข้าข่ายจะต้องเข้าสู่การเฝ้าระวังตามระบบ และยังไม่มีการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุข ถึงการติดเชื้อแต่อย่างใด ในส่วนของผู้ที่เฝ้าระวัง ซึ่งไม่มีอาการรุนแรง ได้มีการจัดห้องพิเศษ สำหรับแยกโรคไว้ให้เพียงพอตามมาตรฐานการเตรียมความพร้อม ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน