Breaking News

ผบ.ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา

ผบ.ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา

 


พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เจ้าหน้าที่ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 ฐานทัพเรือพังงา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนการคัดกรองผู้โดยสาร ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมในการตรวจเยี่ยม


ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้แสดงความห่วงใยและให้ทุกคนตระหนักถึงความร่วมมือในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างรู้เท่าทันและป้องกันได้อย่างถูกวิธี เมื่อ 30 มกราคม 2563


ภาพ/ข่าว ปชส.กพร.ทรภ.3
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645