Breaking News

“กองทัพเรือ เดินหน้ารณรงค์หวังให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย”

“กองทัพเรือ เดินหน้ารณรงค์หวังให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย”

 


พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ(ศอ.ปส.ทร.) เป็นประธานเปิดโครง การ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 2/63 ณ โรงเรียนเชียง ของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย


ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยม จะเป็นแนวร่วมสำคัญในการต่อต้านและต่อสู้กับปัญหายาเสพติด

 

โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การนำเยาวชนกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการ และการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน การมอบอุปกรณ์กีฬา และการแสดงดนตรีสร้างความบันเทิงโดยสอดแทรกความรู้ถึงโทษของยาเสพติด พร้อมแนะแนวสถานศึกษาในส่วนของกองทัพเรือ ให้กับเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ที่ผ่านมา


ภาพ/ข่าว จาก ปชส.ศอ.ปส.ทร.
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645