Breaking News

ชาวพิจิตรรู้หรือยังเริ่ม3ก.พ.นี้ตรวจโรคที่ รพ. รับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรควบคุมดูแล (ชมคลิป)

สสจ.พิจิตร ร่วมกับ รพ.พิจิตร และร้านขายยาแผนปัจจุบันในชุมชนที่มีเภสัชกรอยู่ประจำร้าน พร้อมจ่ายยาให้กับผู้ป่วย เริ่ม 3 ก.พ. 2563 ใน รพ.พิจิตร และ รพ.ชุมชน 9 แห่ง ร้านขายยาเข้าร่วม 14 ร้าน เป้าหมายลดการแออัดผู้ป่วยขอคำปรึกษาพูดคุยกับเภสัชกรในร้านขายยาที่มีเวลาให้มากขึ้น

วันที่ 31 ม.ค. 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดยมี นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และ นายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผอ.สนง.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่หน้าห้องจ่ายยาของ รพ.พิจิตร

สำหรับโครงการดังกล่าว นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า วันที่ 3 ก.พ. 2563 จะมี รพ.พิจิตร และ รพ.ชุมชน จำนวน 9 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันจำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมโครงการในการที่ประชาชน หรือผู้ป่วยสามารถไปขอรับยา ไปขอคำปรึกษาด้านสุขภาพและการใช้ยา กินยา ได้อย่างถูกต้องกับเภสัชกรตามร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

โดย นายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผอ.สนง.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กล่าวให้สัมภาษณว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยนับต่อจากนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจในรพ.พิจิตร หรือ รพ.ชุมชน ทั้ง 9 แห่ง เมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคแล้วว่าเป็นโรคที่ป่วยเรื้อรังที่ไม่รุนแรง แต่เป็นโรคที่ต้องกินยาต่อเนื่อง แพทย์ก็จะถามความสมัครใจว่า จะสะดวกนั่งรอคิวรอรับยาในโรงพยาบาลหรือจะขอรับใบสั่งยาแล้วไปรับยาที่ร้านขายยาในชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน

โดยร้านขายยาดังกล่าวจะเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาพและต้องมีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยการไปขอรับยาจากร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการข้อดีก็คือลดการแออัดในการรอคิวขอรับยาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีโอกาสได้สัมผัสพูดคุยซักถามข้อสงสัยกับเภสัชกรได้เวลาพูดคุยมากขึ้น ซึ่งการใช้บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากร้านขายยาเป็นผู้จัดหายา บริหารจัดการยา จัดยาตามใบสั่งแพทย์ และจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีโรงพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนค่ายา ดังกล่าวนั่นเอง

สิทธิพจน์ พิจิตร