Breaking News

สุโขทัย โรงเรียนกวางตง ส่งกำลังใจ ให้ เมืองอู่ฮั้น ประเทศจีน ต่อสู้กับไวรัส โคโรน่า (ชมคลิป)

สุโขทัย โรงเรียนกวางตง ส่งกำลังใจ ให้ เมืองอู่ฮั้น ประเทศจีน ต่อสู้กับไวรัส โคโรน่า

 

โรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย นำโดยนายสุรพล อังศิริจินดา ประธานบริหารโรงเรียนกวางตง พร้อมด้วยคณะครูและครูจากประเทศจีนที่มาสอนภาษาจีน ที่จังหวัดสุโขทัย และนักเรียนในโรงเรียนกวางตง จำนวน 800 คน จัดกิจกรรม ส่งกำลังใจไป ให้ประชาชนเมืองอู่ฮั้น ประเทศจีน ที่กำลังเผชิญกับโรครายเพื่อต่อสู้กับไวรัส โคโรน่า ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้


นายสุรพล อังศิริจินดา ประธานบริหารโรงเรียนกวางตง กล่าวว่าด้วยถ้อยคำว่า โรงเรียนกวางตงจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวจีนเอาชนะโรคระบาดอู่ฮั่นและประสบความสำเร็จในการต่อสูกับไวรัสอู่ฮั่นได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคนี้ และยังได้ร่วมกันเขียนคำภาษาจีนเพื่อให้กำลังใจ และเด็กๆนักเรียนได้กล่าวให้กำลังใจเป็นภาษจีนอู่ฮั่นสู้ๆ ชาวจีนสู้ๆ ไทยจีนพี่น้องกัน บ่งบอกถึงความห่วงใยให้ดังไกลไปถึงเมืองอู่ฮั้น ประเทศจีน

ว่าตรงนี้ยังมีชาวไทยที่ห่วงใยและคอยให้กำลังใจอยู่ สำหรับโรงเรียนกวางตง เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย – จีน ให้กับเด็กนักเรียนและลูกหลานคนจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ตั่งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาจีนจากกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ และสำนักงานการศึกษาเอกชน พร้อมงบสนับสนุนกิจกรรมจากกงสุลจีนเชียงใหม่มาโดยตลอด จึงมีความเป็นห่วงสถานการณ์ตอนนี้ จึงร่วมใจกันทั้งครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง รวมพลังใจส่งไปให้ชาวจีนและชาวไทย หลุดพ้นและแก้ไขโรคร้ายนี้