Breaking News

ทภ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา มอบสวนหย่อมชุมชนแออัด ราชทรัพย์

ทภ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา มอบสวนหย่อมชุมชนแออัด ราชทรัพย์

 


วันนี้ 29 ม.ค.63 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้แทนบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ผู้แทนผู้ว่าราชการ กทม. ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมมอบสวนหย่อม “ Pocket Park ”ปอดแห่งใหม่” แห่งที่ 20 ให้กับชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ


สวนหย่อมแห่งที่ 20 ทางสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนปรับเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นสบายตา ที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ


ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กทม. สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชนแออัด ตามพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 20 สวน รอบเขต กทม.


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323