Breaking News

กองทัพเรืออบรมทหารก่อนปลดประจำการกลับไปใช้ชีวิตพลเรือนอย่างสมบูรณ์ (ชมคลิป)

กองทัพเรืออบรมทหารก่อนปลดประจำการกลับไปใช้ชีวิตพลเรือนอย่างสมบูรณ์

 

วันนี้ 29 ม.ค.63 พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ 4/60 ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนทหารกองประจำการ จำนวน 875 นาย เข้าร่วมรับการอบรม


พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ กล่าวว่า ตามที่ กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยดำเนินการจัดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ที่สังกัดหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ อันประกอบด้วยกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

โดยกำหนดหัวข้อในการอบรมไว้ จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ การชี้แจงสิทธิและแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสงเคราะห์ต่อทางราชการ การรายงานข่าวสารต่อทางราช การ การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด การให้ความรู้และการแนะนำความเสี่ยงต่อโรคดติดต่อร้ายแรง และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ


ทั้งนี้การดำเนินการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยา บาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมข่าวทหารเรือ กรมสวัสดิการ ทหารเรือ และแผนกพระธรรมนูญฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุนในครั้งนี้ จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 ก.พ.2563


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323