Breaking News

เชียงราย-ผวา‘ไวรัสตัวร้าย’เข้มตรวจคนจีนนับหมื่นเข้าเชียงราย (ชมคลิป)

เชียงราย-ผวา‘ไวรัสตัวร้าย’เข้มตรวจคนจีนนับหมื่นเข้าเชียงราย

 

เชียงราย-ติดตั้งเครื่อง‘เทอร์โมสแกน’สกัด‘ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่’ ตั้งแต่สถานการณ์เริ่มฟักตัวพบคนจีนทะลักเข้าไทยนับหมื่นคน ผ่านทางสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขณะมหาวิทยาลัยดัง 2 แห่ง ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ไวรัสตัวร้าย สั่งหยุดเรียน ให้นักศึกษาจีนอยู่บ้านต่อ 2 สัปดาห์ หลีกเลี่ยงพบปะคนที่กลับจากจีน และห้ามไปเมืองจีนในช่วงนี้ ด้าน ผอ.โรงเรียนพานพิท ปัดวุ่นไม่มีนักเรียนติดเชื้อ


จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบรุนแรง ที่มาจากเชื้อ‘ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ coronavirus (2019-nCov) โดยมีแหล่งเริ่มต้นจาก เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้ว และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทางสายการบินที่บินตรงมาจาก 9 เมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สูงถึง 26 เที่ยวบินต่อสัปดาห์


สถานการณ์ล่าสุด วันนี้ (27 ม.ค.63) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม จนถึงวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่ามีชาวจีน เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายจำนวนมากถึง 9,294 คน โดยนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สสจ.เชียงราย) ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคที่อาจลุกลามเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สสจ.เชียงราย) ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งมีตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ให้ทำการคัดกรองตามข้อสั่งการของกรมควบคุมโรค ในเมือง ที่มีความเสี่ยงของผู้ที่อาจติดเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น,เอินซื่อ,เสี้ยวก่าน,เสียนหนิง,หวงสือ,เซียนเถา,เฉียนเจียง,จิ่นโจว,ลี่ฉวน,หวงกัง,ซื่อปี้,เอ้อโจว,เมืองจือเจียง และ เมืองกว่างโจว รวม 14 เมือง


โดยให้ทำการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermoscan) ซึ่งได้นำมาติดตั้งที่ภายในท่าอากาศยานฯ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยกันเพื่อทำการตรวจคัดกรองโดยละเอียด ประสานความร่วมมือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำท่าอากาศยานฯ หากพบผู้เดินทางมาจากเมืองที่ต้องทำการคัดกรองให้แจ้งเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคฯ เพื่อดำเนินการคัดกรองก่อนพิธีการเข้าเมือง สายการบินที่ทำการบินตรงมาจากประเทศจีนทุกเที่ยวบิน หากพบผู้โดยสารป่วยมีอาการไข้สูง และมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองที่ต้องทำการคัดกรอง ให้แจ้งด่านควบคุมโรคฯ เพื่อดำเนินการตามแนวทางควบคุม ติดตามพฤติกรรมการเดินทาง การเข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ต้องรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกวัน ให้ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกคนทราบในทุกๆ ช่องทาง รวมถึงแนะนำให้ติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด


สื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย และแจกบัตรคำเตือนสุขภาพ (Health Beware Card) ให้กับผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศจีน และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยสื่อสารผ่านล่ามภาษาจีนประจำท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการสอบถามและเก็บข้อมูลของผู้เดินทางที่เดินทางมาจากเมืองที่ต้องทำการคัดกรอง และสอบถามอาการเจ็บป่วย มีหรือเคยมีมาก่อนในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงประเทศไทย และให้ทำความสะอาดเคาน์เตอร์บริเวณที่ใช้สำหรับชักถามผู้เดินทางฯ อยู่สม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อก่อโรค นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับโรงแรมที่มีผู้เสี่ยงการติดเชื้อเข้าพักให้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคหลังผู้เสี่ยงการติดเชื้อทำการเช็คเอาท์จากที่พักทันที


มีรายงานว่า รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังการโรคไวรัสโคโรน่า โดยกำหนดให้ นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านและยังอยู่ที่จีนในช่วงสองสัปดาห์ ให้อยู่ต่ออย่างน้อย 14 วัน หรือให้ติดต่อกับคณะ,กำหนดการวันเรียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์,ให้นักศึกษาจีนยังอยู่ในไทยหลีกพบปะคนที่กลับจากจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ,กรณีนักศึกษาที่ได้เดินทางกลับมาจากจีน หลังวันที่ 17 ม.ค. ให้หยุดเรียนและหยุดทำงาน 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และแจ้งซื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ให้ คณะที่เรียนทราบ เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด,นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มีไข้ หวัดไอ อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทราบ ควรไปพบแพทย์ทันที หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และพยาบาลศูนย์สุขภาพ,นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่ต้องเดินทางไปจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือเสมอ

ทางด้าน นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในโซเชียลมีเดียในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ว่า มีนักเรียนพานพิทยาคมป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดจากมณฑลอู่ฮั่น ในประเทศจีน ทางโรงเรียนขอสร้างความเข้าใจว่า นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนพานพิทยาคมไม่มีใครป่วยเป็นโรคนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มณฑลอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน เวลา 20.50-22.50 น. ของ วันที่ 10 มกราคม 2563 ได้เดินทางกลับมาบ้านที่ อ.พาน เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน โดยสายการบินไลออนแอร์ SL 917 ฉางซา-เชียงราย และ นางสาวธันยานุช ปันโต ซึ่งเป็น 1 ในนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยอู่อั่น ชั้นปีที่ 2 อยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพัฒนา ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย มีอาการไม่สบายจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลพาน และได้ทำการรีเฟอร์ไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อเฝ้าดูอาการ ต่อมาพบว่าป่วยเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา ไม่ใช่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด จึงขอชี้แจงมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ปกครอง และประชาชนที่ติดตามข่าวนี้ด้วย