Breaking News

ตำรวจนครบาลกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5 โดยร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ชิ้น

ตำรวจนครบาลกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5 โดยร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ชิ้น

 

​ตามสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน มีความตื่นตัวต่อปัญหาฝุ่นละออง เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน


​ในช่วงเช้าของวันนี้ (27 ม.ค.63) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับโรงเรียนหอวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 และร่วมกันรักษาสุขภาพโดยการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมกันทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียน/ผู้ปกครอง/บุคคลากร ของโรงเรียนในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมจำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งกองบังคับการตำรวจ นครบาล ๑ – ๙ และกองบังคับการตำรวจจราจร ได้ร่วมกับทางโรงเรียน จัดกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และให้ความรู้ในเรื่องปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5 รวมทั้งวิธีการที่ทุกคนจะช่วยลดปัญหามลพิษให้กับสังคมได้ เช่น จอดรถไม่ติดเครื่องยนต์ค้างไว้ หรือการนำรถยนต์ตรวจสภาพเป็นประจำ เป็นต้น

ในวันนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนทุกแห่ง เป็นอย่างดี นอกจากนี้กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ยังได้จัดรถฉีดน้ำ (จีโน่) จำนวน 2 คัน ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดน้ำลดมลพิษทางอากาศ ตามโครงการ “ฉีดน้ำลดมลพิษทางอากาศ” บริเวณห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หากพี่น้องประชาชนมีปัญหาข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ เกี่ยวกับเรื่องปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 หรือปัญหาควันดำ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข 1197 หรือทางแอปพลิเคชัน M-Help Me