Breaking News

เชียงใหม่-บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อม ป้องกันสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

เชียงใหม่-บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อม ป้องกันสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

 

วันนี้ (26 ม.ค.63) ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติ จากกรณีที่มีการพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเพิ่มขึ้น หรือพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และดำเนินการจัดเตรียมทรัพยากรในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวทุกวัน ในเวลา 10:00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลให้สื่อมวลชน สามารถนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกและสับสน
ทั้งนี้ ยังมีการตั้งสายด่วน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทวงที และเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น


ด้าน นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางท่าอากาศยานฯ ได้ทำการตรวจในช่องทางเฉพาะ โดยมีนายแพทย์ด่านควบคุมอยู่ประจำจุดคัดกรอง โดยเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่คัดกรองเตรียมความพร้อมตลอดเวลา หากพบผู้ป่วยที่มีไข้ 38 องศาฯ ขึ้นไป จะนำส่งยังห้องแยกโรคทันที ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนทุกคนจะได้รับการ์ดแนะนำการปฏิบัติตัว กรณีเจ็บป่วยให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีการตรวจคัดกรองแล้ว ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่หากเป็นไข้หวัดธรรมดา ได้ส่งรักษาตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังเหลือคงค้างอีก 1 ราย จาก 9 ราย ที่ยังคงรอผลตรวจอยู่


ในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองอู่ฮั่น ที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือและส่งตัวกลับประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองอู่ฮั่นคงค้างอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดร้านค้า การให้บริการภายในท่าอากาศยาน รวมไปถึงให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในท่าอากาศยานใส่หน้ากากป้องกันและสวมถุงมือ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารอีกด้วย


ด้าน นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แต่ยังมีผู้ที่เข้าข่ายในการเฝ้าระวัง ซึ่งได้เชิญมาคัดแยกที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลตรวจยืนยันว่ายังไม่พบเชื้อ ทั้งหมด 6 ราย อีก 3 ราย ยังรอผลการตรวจจากส่วนกลางตามลำดับขั้นตอนต่อไป โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน และร้านขายยา ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ให้คัดกรองผู้ป่วยที่เข้าข่ายและมีอาการใกล้เคียงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยให้แจ้งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันที และ สำนักงานสาธารณสุขจะได้นำผู้ที่เข้าข่ายดำเนินการตรวจและคัดแยกอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อไป

 

////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ภาพ-ข่าว