Breaking News

ยะลา-ด่านชายแดนเบตง ใช้เครื่องแฮนเฮล เทอร์โมมิเตอร์ คัดกรองผู้ป่วยเข้าไทย (ชมคลิป)

ยะลา-ด่านชายแดนเบตง ใช้เครื่องแฮนเฮล เทอร์โมมิเตอร์ คัดกรองผู้ป่วยเข้าไทย

 

ด่านชายแดนเบตงใช้เครื่องแฮนเฮล เทอร์โมมิเตอร์ ( Handheld Thermometer) คัดกรองผู้ป่วยเข้าไทย ภายหลังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ (25 ม.ค.)ที่ผ่านมา ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นชาวจีนจำนวน 3 ราย หนึ่งในผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นเป็นชายอายุ 66 ปีที่ได้รับการยืนยันผลตรวจเป็นบวกจากห้องแล็บสิงคโปร์


ด่านพรมแดน อ.เบตง จ.ยะลา ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พ.ต.ท.ธนกฤต กองคำ สว.ด่าน ตม.เบตง พร้อมด้วย น.ส.ธัญณภัส ชาระ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ควบคุมพาหะนำโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ร่วมกับ จนท.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ใช้เครื่องแฮนเฮล เทอร์โมมิเตอร์ ( Handheld Thermometer) ตรวจคัดกรองผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางจาก พื้นที่ที่เป็นแหล่งเกิดโรคมาท่องเที่ยว ซึ่งโรคนี้สามารถกระจายต่อคนถึงคนได้ โดยจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดติดแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย ได้ทำหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ตลอดจนเข้ามาทำธุรกิจ ในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา


น.ส.ธัญณภัส ชาระ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง เปิดเผยว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ได้ทำการ คัดกรองเข้มงวดผู้เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้รับนโยบายจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับตรวจเข้ม และคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดยะลา


ทั้งนี้ จ.ยะลา มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีคนเชื้อชาติจีนอาศัยอยู่ และเข้ามาทำธุรกิจที่ จ.ยะลา และจ.สงขลาผ่านทางด่านชายแดนเบตง เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางเข้ามายังฝั่งประเทศไทยทางด่านชายแดนเบตง จึงได้มีการตรวจเข้มคัดกรองผู้ป่วย ที่เดินทางเข้ามาเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่


โดยมาตรการการป้องกัน และเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเชื้อไวรัสนี้ สามารถป้องกันได้ เหมือนไข้หวัดทั่วไป คือ การหมั่นทำความสะอาดจุดเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เช่น ล้างมือให้สะอาด ปิดจมูกและปากเมื่อไอจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ผู้ที่มีอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไข่ให้สุก และไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่มีการป้องกัน รวมทั้งการใช้หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการป้องกันได้ในเบื้องต้น


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998