Breaking News

ชุมพร – จัดงานชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 3 ต้อนรับ ตรุษจีน 2563 (ชมคลิป)

ชุมพร – จัดงานชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 3 ต้อนรับ ตรุษจีน 2563

 

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 18.00น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 3 ต้อนรับ ตรุษจีน 2563 โดยมีนายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาทีประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชุมพร นายกิตติ กิตติชนม์ธวัชประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก


นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 3 ต้อนรับ ตรุษจีน 2563 ในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และชุมชน โดยมีเป้าหมายให้สมาชิก ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประกอบการอาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ ของใช้ตกแต่ง สมุนไพร จำนวน 100 บูธ ซึ่งในปีนี้จัดเป็นตรีมตรุษจีน เพื่อให้พี่น้องชาวจีนได้จับจ่ายใช้สอยให้มีความสุข และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาร่วมงาน “ชุมพรฟู๊ดแฟร์” ครั้งที่ 3 ของหอการค้าจังหวัดชุมพร ในวันที่24 มกราคม 2563 – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เปิดเผยว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีงานชุมพรฟู๊แฟร์ ครั้งที่ 3 ในวันนี้ ตามที่หอการค้าจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดงานชุมพรฟู๊แฟร์ ครั้งที่ 3 ขึ้นในวันที่24 มกราคม 2563 – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ตามนโยบายของรัฐบาล มีการออกบูธ จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอาหารเฉพาะถิ่น กิจการร้านค้า ร้านอาหาร มีรายได้ส่งผลให้เศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชุมพร มีการพัฒนา และเติบโตอย่างมั่นคง ตรีมงานปีนี้เป็นตรีมงานตรุษจีนขอให้ทุกท่านที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงขอให้จับจ่ายใช้สอยอย่างมีความสุขในงาน “ชุมพรฟู๊ดแฟร์” ครั้งที่ 3 ของหอการค้าจังหวัดชุมพร

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514