Breaking News

เชียงใหม่-ขนส่งเชียงใหม่ เชิญชวนประมูลป้ายเลขสวย ขอ“ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ”และป้ายเลขสวย หมวดเสริม ขค ขง ขจ และ ขฉ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ขนส่งเชียงใหม่ เชิญชวนประมูลป้ายเลขสวย ขอ“ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ”และป้ายเลขสวย หมวดเสริม ขค ขง ขจ และ ขฉ

 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ขอ “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” จำนวน 301 หมายเลข และทะเบียนรถหมวดเสริม อักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ จำนวน 140 หมายเลข
นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25 หมวดอักษร ขอ จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริม หมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ จำนวน 140 หมายเลข ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า หมวดอักษร ขอ ยังสื่อความหมายถึง “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนั้น ยังมีแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริม หมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ และแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมเป็นภาพกราฟฟิกครอบครัวหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และ หลินปิง

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 24 ครั้ง นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 523,038,811 บาท ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน, โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขอ และป้ายทะเบียนรถหมวดเสริม หมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 0 5327 0412 , 0 5314 0405 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 0 5334 6421 สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 0 5310 6867 และสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 0 53 10 4119

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่