Breaking News

กระบี่-ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น แต่เตรียมพร้อมทั้งการป้องกันและการรักษาขั้นสูงสุด

กระบี่-ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น แต่เตรียมพร้อมทั้งการป้องกันและการรักษาขั้นสูงสุด

 

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าตามที่ได้มีข่าวการพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่ 1-16 มกราคม2563 มีผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 13,000 คน พบผู้มีอาการเข้าได้กับนิยาม 21 ราย โดยรายแรกไม่พบเชื้อไวรัสที่แพร่ติดต่อได้ รายที่ 2 อยู่ระหว่างการรักษาจนกว่าจะหายดีและตรวจซ้ำหากไม่พบเชื้อจะให้กลับบ้านได้ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทุกรายไม่พบการติดเชื้อ


สำหรับจังหวัดกระบี่ ได้มีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวและลูกเรือจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน วันที่ 19 มกราคม 2563 จำนวน 164 ราย ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค อย่างไรก็ตามได้มีการเปิดเส้นทางการบิน บินตรงจากเมืองอู่ฮั่น วันที่ 17, 19, 22, 24, 27, 29 มกราคม และวันที่ 1, 3, 6, 8, 11 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองการเดินทางจากพื้นที่เกิดโรคผ่านทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ มีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง และเพื่อความไม่ประมาทได้เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์. ห้องแยกโรคของสถานบริการ ติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับโรคดังกล่าว เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ ส่วนการป้องกัน ทำได้ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ หลีกเลี่ยงการใช้บองใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่อาจมีการแพร่เขื้อผ่านสารคัดหลั่ง และหากเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น ในระยะเวลา 14 วันมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ควรรีบพบแพทย์ทันที….


กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน