Breaking News

ชุมพร – พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย (ชมคลิป)

ชุมพร – พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย

 

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติสกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 มาเป็นประธานพิธี สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร และตำรวจ วันกองทัพไทย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.44 นางสุจิตรา ชาญสตบุตร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร นายณัฐวัฒน์โชติกสถิตย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


พระบรมราโชวาทพระราชทาน ทหาร – ตำรวจวันกองทัพไทย ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท พิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2563 ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุก ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป…


พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ที่ทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น “องค์จอมทัพไทย” จังหวัดชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44

และหน่วยทหารในพื้นที่ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ,กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดกำลังจำนวน 3 กองพันสวนสยาม ดังนี้กองพันที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25กองพันที่2กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 กองพันที่ 3 ป.5พัน25 และร้อย มทบ.ที่44 ได้ร่วมกันประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ขึ้น ในงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 แบบ พ.ศ. ราชการ หรือ พ.ศ. 2136 แบบ พ.ศ. มาตรฐานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ISO)


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514